معرفی مجتمع آداب

​​​​به وبسایت مجتمع آموزشی و بین‌الملل آداب خوش آمدید. مجتمع آداب تنها مجتمع آموزشی غیردولتی در خاورمیانه و اولین مدرسه ایرانی بین‌المللی (غیردولتی) در خارج از کشور است. این مجتمع در سال 1989 پس از دریافت مجوزهای لازم از مراجع ایرانی و اماراتی تاسیس شد و هم‌اکنون پذیرای فارسی‌زبانان مقیم امارات است. در این مجتمع آموزش بر مبنای دو سیستم آموزشی دوزبانه و بین‌الملل است که سیستم بین‌الملل در نهایت دیپلم بین‌المللی IB ارائه می‌کند.

​مجتمع آداب فضایی را برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند تا از طریق فعالیت‌های فوق برنامه با لذت تحصیل کنند.

 Bootstrap