سیستم آموزشی

IBDP

مجتمع آموزشی آداب در سال 2017 مجوز ارائه مجتمع آموزشی آداب در سال 2017 مجوز ارائه دیپلم IB را کسب کرد. این دیپلم برای دانش‌آموزان 16 تا 19 ساله در بخش بین‌الملل صادر می‌شود.

در این رابطه به لینک زیر مراجعه فرمایید:

سیستم آموزشی بین‌الملل

این سیستم آموزشی برمبنای استانداردهای Common Core (استاندارد آموزشی در آمریکا) و همسو با پیش‌نیازهای KHDA است (عربی و مطالعات اسلامی نیز تدریس می‌شود). در این سیستم زبان‌های فارسی و فرانسوی نیز تدریس می‌شود.

سیستم آموزشی دوزبانه

این سیستم آموزشی برمبنای سیستم آموزشی ایران و همسو با استانداردهای آموزشی KHDA است. در این سیستم انگلیسی به صورت روزانه تدریس می‌شود. به علاوه، دانش‌آموزان ساعاتی را به یادگیری عربی و فرانسوی اختصاص می‌دهند.

 Bootstrap